Gemeente Son en Breugel


Klachtenregeling
04-03-2003
Als u een klacht heeft over bijvoorbeeld de manier waarop u behandeld bent door één onze ambtenaren of collegeleden, dan is geregeld welke procedure gevolgd moet worden. Deze regeling is getroffen om uw klacht goed en zorgvuldig te behandelen en is vastgesteld door de gemeenteraad.

Let wel: deze klachtenregeling gaat uitsluitend over gedragingen van personen. De regeling is niet bedoeld voor andere klachten, zoals bijvoorbeeld over losliggende stoeptegels of een kapotte lantarenpaal. Uiteraard kunt u voor dergelijke klachten ook bij de gemeente terecht. Dat was en blijft zo. Deze regeling is ook niet van toepassing als u een bezwaar- of beroep-schrift in kunt dienen tegen een besluit. Daarvoor gelden andere regels. De klachtenregeling moet u zien als een aanvulling op de bestaande rechtsbescherming.
Wij hopen door deze regeling meer te leren van onze fouten. In de regeling zijn bepalingen opgenomen over o.a. de wijze van indiening van een klacht, de registratie en de behandeling ervan.

De belangrijkste punten uit de regeling zijn:

· u kunt mondeling of schriftelijk klagen

· alle klachten worden geregistreerd

· binnen een bepaalde tijd moet de klacht zorgvuldig zijn afgedaan en eventuele maatregelen zijn getroffen
De volledige regeling kunt u inzien in het gemeentehuis, afdeling JBZ, tijdens openingstijden. Bij deze afdeling kunt u ook terecht als u meer wilt weten over de klachtenregeling.