Gemeente Lisse

04-03-2003 Gemeente Lisse krijgt prijs voor Geo-informatieplan

detail: Gemeente Lisse krijgt prijs voor Geo-informatieplan Vrijdag 28 februari kreeg Henk Bakker, werkzaam op de afdeling Weg en Waterbouw, een prijs uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

De prijs werd overhandigd door Lucas Swennen, adjunct-directeur van GemNet. Daarbij waren aanwezig loco-burgemeester Schuijt, wethouder Moolenaar en natuurlijk de collega's van Henk Bakker. Henk Bakker won de prijs voor zijn Geo-informatieplan, dat te vinden is op de website van GemNet en natuurlijk op www.lisse.nl op de pagina Bestuurlijke informatie -> Beleid en visie -> Beleidsstukken -> Geo-informatieplan.

Wat is het Geo-informatieplan?
De gemeente Lisse hecht al enkele jaren veel waarde aan een goed informatiesysteem. Onderdeel van dit informatiesysteem zijn niet alleen administratieve gegevens, maar ook grafische gegevens. Wanneer deze gegevens gecombineerd worden spreken we over geo?informatie. Het resultaat is dan een kaartje met daarop bijvoorbeeld informatie over de kwaliteit van de riolering. Maar het kan ook gaan over de leeftijdsopbouw in een wijk of informatie over de verkeersveiligheid in de vorm van het aantal verkeersongevallen. Met dit informatiesysteem worden snellere en betere beslissingen genomen zodat geld beter besteed wordt.

Systemen koppelen
Om een dergelijk systeem te realiseren moeten administratieve en grafische gegevens aan elkaar gekoppeld worden. Dit levert nogal eens problemen op omdat gegevens verdeeld zijn over verschillende afdelingen en ook nog eens in verschillende systemen opgeslagen zijn. Om deze problemen in beeld te krijgen en dus te kunnen oplossen heeft de gemeente een beleidsplan opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe het huidige informatiesysteem moet doorgroeien naar een integraal en transparant informatiesysteem met tevens de mogelijkheid om gegevens via internet aan te bieden.

Kennis delen
Ook andere gemeenten willen graag naar een geo-informatiesysteem toe en hebben veel belangstelling en waardering getoond voor het plan van de gemeente Lisse. Zij konden dit plan downloaden via de website van GemNet. Het GemNet (Gemeenschappelijk Netwerk) is een overheidsbreed netwerk waar gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en overige organisaties uit de publieke sector samen kunnen werken. Er is een aparte rubriek genaamd Het Wiel waar ambtenaren en bestuurders kennis kunnen delen. Hier kunnen documenten worden geplaatst om te voorkomen dat anderen het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. GemNet geeft maandelijks een erkenning aan de organisatie die het beste Wiel heeft aangeleverd of waarvan het beste Wiel is geplaatst. Het geo-informatieplan van Lisse scoorde als beste in de maand januari. Voor de directie van GemNet is dit een reden geweest om de gemeente hiervoor een prijs uit te reiken.