Gemeente Enkhuizen

Week 10: Verkiezingen Provinciale Staten

Statenverkiezingen komen eraan!

Op 11 maart gaat Nederland opnieuw naar de stembus. Nu om de volksvertegenwoordiging in de provincies te kiezen, de leden van provinciale staten.

Het is belangrijk om ook op provinciaal niveau te stemmen. Er staan immers grote belangen op het spel bij het inrichten van ruimte, welzijn en welvaart van Noord-Holland, waarbij ingrijpende keuzen gemaakt moeten worden. Het gaat om zorg van goede kwaliteit, voldoende plaatsen om te wonen, kansen op werk, een schoon milieu, natuur en recreatie, verkeer en vervoer. Bij vrijwel elk onderwerp moeten scherpe keuzen worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Die opdracht geven de kiezers de gekozen bestuurders. Partijen geven in hun programmas aan welke prioriteiten zij stellen.

Voor Noord-Holland wordt 11 maart daarom een belangrijke bestuurlijke mijlpaal in 2003. In Den Haag een nieuwe regering, in Haarlem een nieuw provinciaal parlement en straks een nieuw bestuur.

Aantal statenleden groter

Het algemeen bestuur van de provincie wordt gevormd door provinciale staten ( ook wel PS genoemd). In Noord-Holland tellen PS 79 leden. Ze worden eens in de vier jaar gekozen. Na de verkiezingen van 11 maart wordt dat aantal verhoogd tot 83, omdat de provincie de grens van 2,5 miljoen inwoners is gepasseerd. Het aantal statenleden houdt verband met het inwonertal. Stemgerechtigd is iedere Nederlander die in de provincie woont en 18 jaar of ouder is.

Hoe werken de staten?

Provinciale staten vergaderen één of twee keer per maand in het provinciehuis in Haarlem. Daarnaast komen statenleden bijeen in kleinere groepen (de commissies), die zich bezig houden met specifieke onderwerpen, zoals milieu, economische zaken en ruimtelijke ordening. Het statenwerk wordt niet als dagtaak beschouwd en statenleden krijgen dan ook geen salaris, alleen een vergoeding.

Provinciale staten kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur: het college van gedeputeerde Staten (in de wandeling: GS). Noord-Holland heeft nu zeven gedeputeerden, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid, maar de werkzaamheden onderling hebben verdeeld in portefeuilles.

Naar duaal bestel

Na de verkiezingen van maart 2003 gaan de provincies over op duaal bestuur. Besturen en controleren worden uit elkaar gehaald om duidelijker te maken wie waarvoor verantwoordelijk is. GS besturen en PS controleren. Gedeputeerden maken dan geen deel meer uit van provinciale staten en GS-leden kunnen ook van buitenaf worden benoemd. Dat dualistisch besturen vraagt een andere manier van denken en doen voor zowel GS als PS. Men zal meer als in het Haagse te werk gaan, met regering en parlement.

Deelnemende partijen en lijsttrekkers Statenverkiezingen Noord-Holland

Vijftien partijen zullen meedoen aan de Statenverkiezingen in Noord-Holland op 11 maart a.s. Onder de 15 partijen bevinden zich 7 nieuwkomers: Ouderenpartij N-H/VSP, De Nieuwe Communistische Partij (NCPN), De Nieuwe Toekomstpartij (NTP), Amsterdam Anders, Lijst Pim Fortuyn (LPF), Leefbaar Noord-Holland en Leefbaar Provinciale Partij (LPP).

(tussen haakjes staat de naam van de lijsttrekker):

1. VVD (H.M. Meijdam)
2. PvdA. (mw. M.A.M. Barth)
3. CDA (J.J. Schipper)
4. GroenLinks (B. Heller)
5. D66 (P.J.M. Poelmann)
6. SP (D. Graatsma)
7. De Groenen / Noord-Holland Anders (R.A. Repko) 8. Leefbaar Noord-Holland (J.W.H. Smit)
9. Leefbaar Provinciale Partij (LPP) (G.H. Cevat) 10. Amsterdam Anders (M. Danen)
11. Ouderenpartij N-H/VSP (P.J. Bruijstens)
12. Nieuwe Communistische Partij (NCPN) (W.A. Gomes) 13. Lijst Pim Fortuyn (LPF) (B.J. Admiraal)
14. Nieuwe Toekomst Partij (NTP) (J. Bron)
15. ChristenUnie-SGP (J. Bezemer)

De huidige zetelverdeling in Provinciale Staten is:

VVD (24)

PvdA. (16)

CDA (14)

GroenLinks (12)

D66 (5), SP (2)

AOV / OU55+ (2)

ChristenUnie-SGP (1)

De Groenen / Noord-Holland Anders (1)

Fractie Bron (1)

Fractie Kruijmer (1)

Programma Open Dag 8 maart 2003

De provincie Noord-Holland houdt op 8 maart open dag 10.00 16.00 uur in het provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem.

Politieke partijen presenteren zich op een markt en lichten van 10.15 uur 12.15 uur hun standpunten toe op een zeepkist, onder toeziend oog van commissaris van de Koningin Harry Borghouts. De commissaris houdt ook spreekuur tussen 13.00 en 14.00 uur.

Daarnaast is er algemene informatie over de taken die door de provincie worden vervuld, met exposities, videopresentaties en lezingen. De open dag omvat verder een internetcafe en een kleine puzzletocht. In de binnentuin van het provinciehuis zijn activiteiten voor kinderen.

Daarnaast kan op acht plaatsen in de provincie een kijkje worden genomen bij de provinciemensen die zich bezig houden met wegen en vaarwegen:

De presentaties zijn in:

De Lange Balk, Pannekeetweg 15, Heerhugowaard

De Natte Balk, Oosterdijk 6, Zuid-Scharwoude

Steunpunt Hoorn, Keern 231, Zwaag

Knooppunt De Kooy, Oostoeverweg 1, Den Helder

Mercurius, Veerdijk 32, Wormer

Steunpunt Hoofddorp, Kruisweg 751, Hoofddorp

Uitermeer, Uitermeer 1, Weesp

Sluis Purmerend, Kanaalschans 1a, Purmerend

Op de volgende websites vindt u meer informatie over de partijen, hun kandidaten en programmas:

www.noord-holland.nl;

www.stemwijzer.nl;

www.provincies.nl;

www.ukomttochook.nl of www.jijkomttochook.nl.