Gemeente Goes

Persbericht

Goes onderzoekt veiligheid Goes-Zuid en Overzuid

Ruim 1000 bewoners van de wijken Goes-Zuid en Overzuid vinden zeer binnenkort de enquête "Veiligheid in uw wijk" op hun deurmat. Het doel van de enquête is inzicht te krijgen in de veiligheidsproblemen van de wijken. In de vragenlijst komen allerlei aspecten van veiligheid aan de orde. Er worden vragen gesteld over criminaliteit, overlast, verkeer, risicos, veiligheidsgevoelens, slachtofferschap, aangiftebereidheid, preventie van diefstal en de service van de hulpdiensten.

De antwoorden moeten een duidelijk beeld schetsen van de veiligheidssituatie in de wijk en de veiligheidsgevoelens van de bewoners. Aan de hand van de uitkomsten, die ook worden vergeleken met gegevens die bij de politie en brandweer bekend zijn, bepaalt de gemeente welke maatregelen zij kan nemen.

In 2000 2001 is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in Goes-West. Deze wijkgerichte benadering is zeer productief gebleken. De bedoeling is dat per wijk een genuanceerd beeld ontstaat van de onveilige plaatsen en de veiligheidsaspecten die daarbij een rol spelen. De problemen kunnen dan effectief en doelgericht worden aangepakt.

Om de mensen aan te moedigen de enquête in te vullen stuurt de gemeente een "Goes Veilig" pen mee. En als extra aansporing krijgt elke 50^ste inzender een veiligheidscadeautje.