Gemeente Den Haag

2003-03-04: Gemeente aanvaardt schenking Gandhi/ Immigratiemonument


---

Het Sarnámi Instituut i.o. heeft een Gandhi/Immigratiemonument aangeboden aan de gemeente Den Haag. Het college van b en w heeft besloten de schenking onder voorwaarden te aanvaarden.

Het initiatief van het Sarnámi Instituut is genomen naar aanleiding van de viering van 130 jaar Hindoestaanse immigratie. Het Comité Herdenking 130 jaar Hindoestaanse Immigratie en een vijftiental organisaties met een Surinaams Hindoestaanse achtergrond, steunen het idee. De keuze van de initiatiefnemers voor een monument van Gandhi is tot stand gekomen doordat Gandhi zijn hele leven geweldloos streed voor vrede, recht en vrijheid. Het Immigratiemonument zou aan de voet van het standbeeld geplaatst kunnen worden.

De initiatiefnemers hebben aangegeven alle kosten te dragen en stellen het Hobbemaplein of het Paul Krugerplein als mogelijke locatie voor. De gemeente accepteert de schenking onder de voorwaarde dat de initiatiefnemers alle kosten voor de totstandkoming, plaatsing, beheer en onderhoud voor hun rekening nemen en dat de noodzakelijke vergunningen worden verstrekt. In de procedure moet o.a. de AdviesCommissie Ruimtelijke Ordening nog een advies geven aan het college van b en w over de inpasbaarheid van het monument en de geschiktheid van de locaties.

last update: 4-3-2003 15:24:17 ;pag.: 18814; auteur: 616;cat.: