Regering.nl

Derde Wereld Water Forum
Staatssecretarissen Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en Schultz van Haegen (VenW) nemen van 16 t/m 23 maart deel aan het Derde Wereld Water Forum in Japan. Ook prins Willem-Alexander is bij het forum aanwezig. Thema van het waterforum is het ontwikkelen van een groter bewustzijn en grotere betrokkenheid van landen en het uitwisselen van ervaring en kennis.