Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Opkomst Burgemeestersreferendum genoeg voor bindend advies

En de winnaar is Henri Lenferink

Publicatiedatum: 14 maart 2003

Het moet raar lopen wil Henri Lenferink niet de nieuwe burgemeester van Leiden worden. Officieel kan er nog van alles gebeuren, maar met meer dan driekwart van de stemmen en een opkomst van bijna vijftig procent, kan eigenlijk niemand meer om de geboren Tukker heen. Heel erg blij, was Lenferink dinsdagavond met de uitslag.

BESTUURSDIENST Henri Lenferink toonde zich dinsdagavond vol lof over de organisatie van het Burgemeestersreferendum, over de stad Leiden, over zijn tegenstrever Harry Groen en natuurlijk over de uitslag. Harry Groen zit in een lastig parket, zei hij. Door een sterfgeval in zijn familie, heeft Groen de campagne op een laag pitje moeten zetten. Groen was dan ook afwezig op de uitslagenavond, dinsdagavond in een volle Burgerzaal van het Leidse stadhuis. Ik vind dat hij op een keurige manier campagne heeft gevoerd, zei Lenferink. Ik kijk erg positief terug op de campagne die we met elkaar gevoerd hebben. Het was bovendien een campagne, waarin ik de kans heb gekregen de stad Leiden goed te leren kennen.

Lenferink wil een burgemeester zijn tussen de mensen, zei hij dinsdagavond. Ik heb dat de afgelopen weken duidelijk willen maken. En vanavond is gebleken dat de stad daar behoefte aan heeft. Lenferink, bijgestaan door zijn vrouw Marion en veelvuldig omringd door fotografen van de Leidse media, voelde zich als een vis in het water tussen alle bestuurders, politici, ambtenaren, journalisten en andere Leidenaren. Natuurlijk wilde Lenferink nadrukkelijk alle Leidenaren bedanken die op hem gestemd hadden.

Stoomcursus Leiden

In de afgelopen campagneweken leerde Leiden de beide kandidaten kennen. Omgekeerd hebben Harry Groen en Henri Lenferink intensief kennis gemaakt met Leiden en de Leidenaren. Ze spraken veel met mensen in de stad en bezochten verschillende organisaties en instellingen. Gevraagd naar high-lights in de campagne noemen de kandidaten o.a. Stichting Dienstverlening Leiden, het ROC, het Wessie-project, het Gilde, de Stichting Stadsparkeerplan, de Business Club Leiden, de politie, de brandweer, de universiteit, de organisatoren van de debatten en vele verenigingen en instellingen in de stad, zoals de woningbouwcorporaties, de studentenverenigingen en vooral de wijkverenigingen. Maar natuurlijk gaat grote dank van zowel de gemeente als van de beide kandidaten uit naar allen in de stad die aan deze stoomcursus Leiden hebben bijgedragen.

Hoe verder?

Aanstaande dinsdag moet de Leidse gemeenteraad officieel bepalen wat de volgorde voor de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken wordt. Maar met een opkomstpercentage van meer dan 48 procent is dat een formaliteit. Vooraf heeft de raad namelijk vastgesteld dat als de opkomst dertig procent of hoger is, de winnaar hoe dan ook als eerste wordt aanbevolen.

De Leidenaren hebben gekozen. Als het aan Leiden ligt, is Henri Lenferink de voorkeurskandidaat voor het Leidse burgemeesterschap. In bijna alle denkbare gevallen is de Arnhemmer daarmee de nieuwe burgemeester van Leiden. De praktijk is immers, dat de minister van Binnenlandse Zaken het voorkeursadvies van een gemeenteraad bijna altijd opvolgt.

Historicus

Henri Johan Jozef Lenferink (45) studeerde in 1984 af als historicus aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het is daarom weinig verwonderend dat hij juist in een historische stad als Leiden een gooi wilde doen naar het burgemeesterschap. In 1986 werd Lenferink gemeenteraadslid voor de PvdA in Arnhem. Sinds 1994 is Lenferink daar wethouder, en houdt zich onder meer bezig met Financiën, Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg.

Harry Groen en Henri Lenferink

Deze pagina is gewijzigd op 14 maart 2003