Gemeente Aalburg


SPEELVOORZIENINGEN VEEN

Met de bewoners van de omgeving van de Hubertus Schreudershof in Veen is vorig najaar overleg geweest over de inrichting van een speelterreintje, hetgeen geresulteerd heeft in de aankoop van een aantal speeltoestellen. Op maandag 17 maart a.s. zullen de speeltoestellen op het terrein geplaatst worden.

Wethouder C.L. van der Pol zal op woensdag 19 maart a.s. om 14.00 uur de officiële opening van het speelterrein verrichten.

Graag nodigen wij belangstellenden (en vooral de kinderen) uit de omgeving van de Hubertus Schreudershof uit deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen.