Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

19/03/03 Staatsbezoek Chili

Hare Majesteit de Koningin heeft het voornemen om van 19 tot 22 maart 2003 op uitnodiging van Zijne Excellentie President Ricardo Lagos Escobar - een staatsbezoek te brengen aan Chili. De Koningin zal bij dit bezoek vergezeld worden door Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden.