Wageningen Universiteit

Persbericht

12 februari 2003, nr. 008

Xperience Life! in Wageningen

Scholierenconferentie mikt op 1500 deelnemers

Vijftienhonderd scholieren en docenten van 4 en 5 VWO bezoeken woensdag 19 maart de Scholierenconferentie Xperience Life! in Wageningen. In korte lezingen, experimenten, computersimulaties van wetenschappelijk experts en via onderlinge debatten verzamelen de conferentiegangers ideeën en informatie over de gevolgen van menselijk handelen. De informatie kunnen zij gebruiken voor hun profielwerkstukken. Tot 7 maart zijn nog inschrijvingen mogelijk.

Cabaretier Jan Jaap van der Wal, bekend van het tv-programma Dit was het Nieuws, opent de Scholierenconferentie. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heet de conferentiegangers op het universiteitscomplex De Dreijen welkom. Daarna verspreiden de deelnemers zich over een honderdtal workshops. Daarin krijgen zij de kans zelf de handen uit de mouwen te steken, de mond open te doen en actief deel te nemen. Zo zijn er tests (hoe mannelijk en vrouwelijk ben je eigenlijk?), excursies naar het weerstation, een hagelslagpanel om de smaak te beoordelen, experimenten om het beste bierschuim te maken, debatten over alternatieven voor biotechnologie, een spel over consumentengedrag, discussies over welke landen mogen toetreden tot de EU en tientallen andere themas en activiteiten.

Met de Scholierenconferentie wil Wageningen Universiteit en Researchcentrum een bijdrage leveren aan de invulling van de tweede fase in het middelbaar onderwijs. De onderwerpen op de conferentie worden belicht vanuit de vakdisciplines natuurkunde, scheikunde, algemene natuurwetenschappen, wiskunde, aardrijkskunde, maatschappijleer, biologie, geschiedenis en economie.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Researchcentrum verzorgen het leeuwendeel van de workshops op de conferentie, maar ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden doen mee. Via de internetsite - http://www.xperiencelife.nl - kunnen nu reeds ook thuisblijvende scholieren en docenten kennisnemen van de informatie voor profielwerkstukken.

De conferentie is een vervolg op de succesvolle voedselconferentie To eat or not to eat die vorig jaar in Wageningen werd gehouden. Groepen, klassen of individuele bezoekers kunnen nog tot 7 maart telefonisch of via de website na-inschrijven.