KNMG

Jaarvergadering district XVIII Drenthe

Het bestuur van KNMG District XVIII Drenthe organiseert op woensdag 19 maart a.s. de Jaarvergadering waarin de bespreking van het Beleidsplan, de website en een verdere uitdieping van het thema van de asielzoekerproblematiek belangrijke elementen vormen.

De avond wordt om 20.00 uur geopend door mw. J.M. Teeuwisse, psychiater, voorzitter van KNMG District XVIII Drenthe. Na een oriëntatieronde, mededelingen en het verslag van de oprichtingsvergadering volgt de presentatie, discussie en besluitvorming inzake het Beleidsplan. De bijeenkomst wordt besloten met een demonstratie van de districtswebsite, inclusief de mogelijkheid tot oefenen. Op deze website is, in aansluiting op het oprichtingssymposium van 25 april 2002, veel informatie terug te vinden betreffende de medische zorg aan asielzoekers. Ter afsluiting van de avond vindt er een borrel plaats.

De bijeenkomst vindt plaats in het Wilhelmina Ziekenhuis, Europaweg-Zuid 1, Assen (telefoon 0592 - 325555), en is vrij toegankelijk voor alle artsen én studenten geneeskunde van het district én uit andere KNMG-districten.

Nadere informatie over de Jaarvergadering kunt u inwinnen bij W.J. Roelfsema, huisarts, bestuurssecretaris KNMG District XVIII Drenthe (telefoon 0592 - 612544). Ook kunt u bij hem het verslag van de oprichtingsbijeenkomst d.d. 25.04.2002 en het Beleidsplan opvragen. Het beleidsplan staat ook op de website (www.drenthe.knmg.nl) Voor informatie over activiteiten van andere districten kunt u zich wenden tot drs. Robbert J. Egger (r.egger@fed.knmg.nl) of mw. Bernadette M.C. Garcia (b.garcia@fed.knmg.nl).