Gemeente Soest

Woensdag 19 maart voorlichtingsbijeenkomst CCG-Soest

De stichting Cliëntenraad Chronisch zieken en Gehandicapten Soest nodigt u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 19 maart a.s. om 19.00 uur( open vanaf 18.30 uur) in de raadzaal van het gemeentehuis Soest, Raadhuisplein 1.

Op deze avond wil de stichting zich aan u voorstellen, met u kennis maken en u informeren over de doelstellingen.

Programma:

* Opening en welkom door de voorzitter, de hr. P.M.J. Somers.
* Presentatie CCG-Soest door leden van de werkgroepen
* Wvg (hr. C. Boshuizen) en Toegankelijkheid (mevr. M. de Graaff).
* Toelichting van het gemeentelijk beleid op deze gebieden door wethouder A.F.M. Krijger

* Pauze

* Schets door een tweetal ervaringsdeskundigen over hun situatie, de heren Chr. Schrijver en R. van Zomeren,

* Aan de hand van een casus (woningaanpassing) verduidelijking van de procedure's,
verzorgd door de dames M. Gelderman en I. Westland,
* Mogelijkheid tot stellen van vragen aan een panel van deskundigen,
* Afsluiting ( ± 22.00 uur).

In de pauze kunt u kennis nemen van voorzieningen die door de plaatselijke leveranciers van hulpmiddelen worden getoond en gedemonstreerd.
Ook worden dan dia's geprojecteerd van praktijksituatie's.
---