Anti Racisme Informatie Centrum

email

De beeldvorming van migranten in de media
woensdag 19 maart, Gouda

Op 19 maart organiseert Meander in samenwerking met het NVJ-bureau Migranten en Media een debat over de beeldvorming van migranten in de media.
De negatieve beeldvorming over allochtonen groeit het laatste jaar sterk. In de verkiezingscampagnes werden issues als onveiligheid en criminaliteit in grote mate gekoppeld aan allochtonen en asielzoekers. Een nog strenger toelatingsbeleid en de invoering van een algemene identificatieplicht kregen weinig tegengeluid. De discussie over integratie lijkt zich vooral te richten op assimilatie. Dit laat geen ruimte voor een eigen identiteit en/of dubbele loyaliteit en de discussie spitst zich toe op hoofddoekjes en criminaliteit onder Marokkanen. De anti-islam-trend en verkiezingsretoriek vinden hun weerslag in de media. Welke gevolgen heeft deze negatieve beeldvorming voor de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen in het debat over een multiculturele samenleving? Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de media? Wat kunnen allochtonen zelf doen om dit tij te keren?
Hierover debatteren met (eind)redacteuren en journalisten en allochtone vertegenwoordigers o.a. van zelforganisaties uit de regio Rijnstreek.


- Een inleiding van prof. dr. C. Hamelink (hoogleraar communicatiewetenschap, UVA)

- Discussieleider Ozkan Gölpinar (freelance journalist) In het panel zit onder meer Victor Joseph (freelance journalist, medewerker LBR), Goudsche Courant*, 2Vandaag*, (*onder voorbehoud) en enkele vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap in Gouda e.o.

Locatie: Gouwe Inn,
Groenhovenpark 1 te Gouda

Datum & tijd: woensdag 19 maart, 19.30 uur

Meer informatie:
Meander, contactpersoon Lydia Meijerink.
Tel. 0172-495141

E-mail: Lmeijerink@stmeander.nl

Last update: 28-02-03