POLITIE EN WETENSCHAP

persconferentie rapport Bovenkerk

Uitnodiging Persconferentie Politie en Wetenschap Datum : 19 maart
Lokatie : De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam Onderwerp : Publicatie onderzoeksrapport Frank Bovenkerk 'Hennepteelt in Nederland, het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding', een nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.

De huisteelt van hennep heeft zich ontwikkeld tot een omvangrijke economische activiteit die niet meer is weg te denken uit Nederland. Maar die ontwikkeling is gepaard gegaan met een aantal onvoorziene, negatieve bijverschijnselen, met name het feit dat de teelt in handen is van de georganiseerde misdaad die grotere groepen van sociaal-zwakkere buurtbewoners in zijn greep heeft en feitelijk de dienst uitmaakt in buurten en wijken waar op grote schaal thuis wordt geteeld.
Bij elkaar heeft dit alles geleid tot een onhoudbare situatie waarvan maar zeer de vraag is of stringentere handhaving er een afdoende antwoord op vormt. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de grondslagen van het Nederlandse drugsbeleid, met name het gedoogbeleid ten aanzien van productie, gebruik en verkoop van soft drugs, opnieuw ter discussie worden gesteld.

Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van het onderzoek naar de thuisteelt van hennep en de criminaliteit die daar omheen is ontstaan, dat in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is verricht door prof. Frank Bovenkerk en zijn medewerkers Willemien Hogewind, Dirk Korf en Nushin Milani van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit van Utrecht en dat woensdag wordt gepubliceerd.

Tijdens de persconferentie zal Frank Bovenkerk zijn rapport presenteren en de uitkomsten toelichten. Frits Vlek, Programmadirecteur Politie en Wetenschap, zal de persconferentie leiden. Beiden zijn beschikbaar voor nadere vragen.

Een exemplaar van het onderzoeksrapport alsmede van het persbericht zijn woensdag vanaf 8.30 uur onder embargo te verkrijgen bij:
- Uitgeverij Kerckebosch bv, Wilhelminalaan 67, 3708 BB Zeist
- Politie en Wetenschap, p/a LSOP/NPA, De Kleiberg 15, 7312 SN Apeldoorn

Het onderzoeksrapport is uitgegeven in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap. Dit programma is in mei 1999 ingesteld door de minister van BZK om het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van politie en veiligheid te stimuleren en tevens een impuls te geven
Aan een betere benutting van onderzoeksresultaten in politiepraktijk en opleiding. Daartoe is een meerjarig onderzoeksprogramma ontwikkeld. De uitvoering van dit programma geschiedt onder leiding van programmadirecteur G.C.K. Vlek.

Nader informatie kan worden verkregen bij;
Het Programma Politie en Wetenschap:
Frits Vlek, 055-5397915 of 06-22778644

17 mrt 03 11:37