Gemeente Leiden

Economie en Verkeer
Woensdag 19 maart a.s. vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis Verkeer, Vervoer en Parkeren

* GDU voordracht 2003 (20.45 uur)

* evaluatie buslijnennet VOC Leiden

* verkenning gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Anna-Marie Slink, tel.: 5165102
Deze pagina is gewijzigd op 14-03-2003