LEI

persbericht / nr. 1725

17-maart-2003

Door schildersessies naar gezonde producten

Gezond wordt geassocieerd met genieten, lekker vinden en gelukkig voelen. Bij een gezond voedingsproduct denkt de consument aan eigenschappen als: natuurlijk, onbewerkt, vers, biologisch en vitaminerijk. Bij het ontwikkelen van nieuwe levensmiddelen moet het uitgangspunt zowel liggen in het emotionele als in het rationele beeld dat een consument heeft van 'gezond'. Bovendien moet de productontwikkelaar zich bewust zijn van zijn eigen specifieke werkwijze. Woensdag 19 maart promoveert Siet Sijtsema aan Wageningen Universiteit op het proefschrift Your health!? Siet Sijtsema is werkzaam bij het LEI. Zij onderzocht de gezondheidsbeleving van consumenten door hen te laten discussiëren over de gevoelens die door hen zelf gemaakte tekeningen en schilderijen bij hen opriepen. Vervolgens ging zij na hoe de consumentenwensen kunnen worden vertaald in eigenschappen van voedingsmiddelen.

Consumenten weten over het algemeen redelijk goed wat vanuit voedingskundig oogpunt gezond is en wat niet. Maar als we eten en over eten praten dan horen daar ook gevoelens bij. Het meten van deze gevoelens is complex. In dit onderzoek zijn aan de hand van tekeningen en schilderijen van groepjes vrouwelijke consumenten de gevoelens ontrafeld. Abstracte schilderingen met het thema voeding en gezondheid geven associaties met water, seizoen, frisse lucht, voedingswaarde en variatie. De deelneemsters noemen hierbij als producten met name groenten en fruit, of soms nog specifieker bijvoorbeeld aardbeien, tomaten en komkommers.

De gevoelens zijn vervolgens door middel van een schriftelijke enquête getoetst bij 355 consumenten, die in vier groepen konden worden onderscheiden. De grootste groep vormen de mensen die zich gezond voelen, voor de tweede groep is gezondheid iets anders dan niet-ziek zijn, de derde groep heeft problemen met de gezondheid en de vierde en kleinste groep heeft geen interesse in gezondheid.

Deze groepen van consumenten hebben een verschillend beeld van de eigenschappen die een product gezond maken. Producten zoals broccoli, sla, biefstuk, patat, rijst, roomijs en yoghurt werden door hen verschillend beoordeeld op het gezondheidsaspect.

Naast de inbreng van de consument is ook de rol van de ontwikkelaar van nieuwe producten van belang. Productontwikkelaars hebben verschillende oriëntaties, zij kunnen bijvoorbeeld op consumenten, klanten, technologie of kosten zijn gericht. Ontwikkelaars met de twee eerstgenoemde oriëntaties volgen een meer moderne aanpak en de beide anderen hebben een meer traditionele werkwijze. Productontwikkelaars dienen zich bewust te zijn van hun denken en doen tijdens het ontwikkelen van nieuwe levensmiddelen.