Ingezonden persbericht


Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E. Jacqmainlaan 20 - 1000 Brussel
tel.: 02-790 93 06 - fax: 02-790 95 06 - gsm: 0477-23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.be

Persbericht
Datum: 19 maart '03
Fax / e-mail bestemd voor: Alle nieuwsredacties

Betreft: KTA Halle behaalt als eerste Vlaamse school ISO-9001 certificaat

Het Koninklijk Technisch Atheneum Pro Technica uit Halle behaalt als eerste Vlaamse school het ISO-9001 label. Zij krijgt dit label voor haar inspanningen rond kwaliteitszorg. De school ontvangt op 21 maart een certificaat uit handen van Vlaams Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten.

Label

De school krijgt het label omdat zij al jarenlang inspanningen doet om op school kwaliteitszorg te introduceren en als werkinstrument uit te bouwen. Het label werd door een onafhankelijke certificeringsorganisme (CEBEC) aan de school toegekend. Reeds in 1992 behaalde de school als eerste gemeenschapsschool het ISO 9002-label.

ISO-9001

De ISO-9001 norm legt meer dan de vroegere kwaliteitsnormen de nadruk op de communicatie met de 'klanten', in dit geval met de ouders en de leerlingen. Zo moet de school regelmatig tevredenheidsonderzoeken organiseren bij 'klanten' (leerlingen) en 'leveranciers' (ouders) zodat ze waar nodig haar werking kan bijsturen.

Kwaliteit

Het kwaliteitsdenken heeft reeds een aantal jaren zijn plaats in het onderwijs veroverd. Meer en meer groeit het besef dat de hoogstaande kwaliteit van ons onderwijs, zoals uit verschillende internationale onderzoeken blijkt, meetbaar moet worden. De eigenheid van het onderwijs noopt ons er toe hiervoor eigen methodieken te ontwikkelen. Met het behalen van dit label bewijst het KTA-Pro Technica in Halle dat zij reeds ver gevorderd is in dit kwaliteitsdenken.

Uitreiking

De uitreiking van het certificaat, door mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van onderwijs, heeft plaats op vrijdag 21 maart. De uitreiking gebeurt in aanwezigheid van de heer D. Pieters, burgemeester van de stad Halle, vertegenwoordigers van de inspectie van het departement onderwijs en vertegenwoordigers van de bestuursorganen van het gemeenschapsonderwijs en de school.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitreiking van het ISO-9001 certificaat.

Datum-uur: vrijdag 21 maart vanaf 18u30

Plaats: KTA-Pro Technica Halle

Kluisstraat 1

1500 Halle

Meer info: mevrouw Y. Vanhemelrijck (directeur)

De heer F. Bautmans (kwaliteitsbegeleider)

Tel : 02-361 59 59

---- --