Gemeente Emmen


---

persbericht: aanpassing APV bedrijfsafval, 19 maart 2003

Gemeente meer grip op plaatsen afvalcontainers bedrijven

In De Weiert staan de afvalcontainers van bedrijven her en der opgesteld. Dit doet het uiterlijk van het winkelcentrum geen goed en geeft bovendien in sommige gevallen stankoverlast. Het college van B en W zal de gemeenteraad voorstellen de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Door deze aanpassing kan de gemeente locaties aanwijzen waar bedrijven hun afvalcontainers mogen neerzetten.

Aan de APV wordt een artikel toegevoegd. Daarin staat dat het verboden is om in een nader aangemerkt gebied, zonder ontheffing van het college, op de weg of een weggedeelte inzamelmiddelen voor bedrijfsafval te plaatsen. Dit geldt overigens niet op de dag van inzameling en alleen in De Weiert.

Voor het aanvragen van een ontheffing zullen bedrijven in de toekomst leges moeten betalen. Over de hoogte van de leges moet het college nog een besluit nemen.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen