Gemeente Capelle a/d IJssel

GEEN Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften die op woensdag 19 maart 2003 om 19.00 uur in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 zou worden gehouden, gaat niet door.

Het bezwaarschrift van mevrouw mr. drs. K.E. Koppenol tegen het raadsbesluit van 16 september 2002 inzake het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplangebied Oude Kern wordt behandeld op 9 april 2003.

Het bezwaarschrift van de heer mr. H.H. Luigies namens Het Hooghe Water B.V. te Capelle aan den IJssel tegen het collegebesluit om aan Het Hooghe Water B.V. nadere eisen te stellen inzake de geluidsgrenswaarden voor de inrichting aan de Groenedijk 48 is ingetrokken.