Gemeente Bolsward


Bijdrageregeling voor de minima

In de maand april kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de bijdrageregeling minima.
U kunt daar aanspraak op maken indien u 18 jaar of ouder bent, zelfstandige woonruimte heeft en een netto (gezins)inkomen per maand ontvangt dat niet hoger is dan:
1.137,50 voor een echtpaar,
1.022,50 voor een alleenstaande ouder en
795,00 voor een alleenstaande.
Voor 65-plussers gelden de volgende normen per maand: 1.190,00 voor een echtpaar waarbij de partners ieder 65 jaar of ouder zijn,
1.197,00 voor een echtpaar waarbij de ene partner ouder dan 65 is en de andere jonger dan 65 jaar,
voor een alleenstaande ouder 1.072,50 en
voor een alleenstaande 845,00.
Met de vakantietoeslag wordt geen rekening gehouden. De bedragen zijn inclusief het bedrag aan inkomstenvrijlating en/of premie in verband met inkomsten.
De maximale bijdrage is 136,13 per persoon gedurende de periode van 1 november tot en met 30 september.

U kunt een bijdrage krijgen voor:
lidmaatschap bibliotheek (inclusief christelijke bibliotheek); lesgelden muziekschool;
deelnemersbijdrage in cursussen;
contributie voor jeugdclubs;
contributie voor amateuristische kunst, muziek, dans en zang; lesgelden bezigheidsactiviteiten (yoga, fitness, hobby, creativiteit, etc);
seizoenkaart voor plaatselijke sportevenementen; seizoenkaart voor sportbeoefening en contributie sportverenigingen; kosten voor zwemmen en badenkaarten;
schoolzwemmen;

lesgelden voor het zwemmen;
contributie voor een vakorganisatie;
peuterspeelzaal;
kerkelijke bijdrage;
abonnement Bolswards Nieuwsblad;
contributie voor een vrouwenbond;
pluspakket van de Stichting Thuiszorg;
sauna;
lidmaatschap buurtvereniging;
lidmaatschap patiëntenvereniging.
Voor eenmalige entreegelden wordt geen vergoeding gegeven.

De regeling geldt niet voor jongeren tot 18 jaar die zelfstandig wonen, voor jongeren die studiefinanciering ontvangen, voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen en voor degenen die rechtens hun vrijheid is ontnomen.
(Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend)

Een folder met nadere informatie en een aanvraagformulier zijn verkrijgbaar bij het bureau Sociale Zaken, Kerkstraat 30.