Programmabureau Advies Overheid.nl

Productencatalogus voor waterschappen in voorbereiding

Op dinsdag 18 maart vond in Leusden de derde themadag van het kennisplatform Waterschapsnet plaats. Gastheer was dit keer Waterschap Vallei & Eem, n van de Waterschappen die al langere tijd zeer hoog scoort in de monitor van Advies.overheid.nl.

In de parallelsessies in de middag werd ondermeer aandacht besteed aan de voordelen van een productencatalogus voor waterschappen.

Aan het einde van zijn workshop presenteerde dhr. Flier van het ministerie van BZK een voorstel om de productencatalogus voor waterschappen te realiseren. Als randvoorwaarden stelde hij onder meer:

* Gebruikmaken van eerder ontwikkelde formats en software
* Productbeschrijvingen en formulieren: door Waterschapsnet
* Cordinatie en technische realisatie: door Overheid.nl
* Aanvullen, implementeren: door de waterschappen
* Beheer centraal deel: in overleg met UvW

Het projectteam Waterschapsnset reageerde verheugd op het voorstel van BZK en zal begin april laten weten hoe zij dit slagvaardig wenst te realiseren.
(Bericht op de website van Waterschapsnet)

www.ictu.nl