Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 12 (datum mededeling 20 maart 2003)

* Wet milieubeheer

* Verleende APV vergunningen

* Sluiting politiepost gemeentehuis
Gemeenteberichten week 12
Bouwplannen

* Goudhaver 3, plaatsen dakkapel, ingekomen 10 maart 2003.
* Pijlenkamp 23, plaatsen pannendak bestaande garage, ingekomen 11 maart 2003.

* Oud Eemnesserweg 23, vergroten tuincentrum, ingekomen 12 maart 2003.

* Graanoogst 11, plaatsen dakopbouw, ingekomen 17 maart 2003.
* Graanoogst 13, plaatsen dakopbouw, ingekomen 17 maart 2003.
Verleende bouwvergunningen

* Rijksweg 2, aanpassen achtergevel met dakkapellen en het maken van extra hotelkamers, verzonden 11 maart 2003.
* Jonneveen 9, vergroten woning, verzonden d.d. 17 maart 2003.
Ingekomen aangevraagde aanlegvergunningen

* Schuin tegenover Meentweg 115, verlengen bestaand kavelpad, ingekomen 10 maart 2003.
Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

* Wakkerendijk 104, vernieuwen bijgebouw
bestemmingsplan.
Dit bouwplan ligt vanaf 21 maart 2003 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.
De Welstandscommissie komt bijeen op donderdagochtend 20 maart 2003. De agenda kunt u inzien bij de balie van de sector VROM. van de vergadering kunt u (telefonisch) contact opnemen met de sector VROM, telefoon (035) 5390660.
Wet milieubeheer
Aanvraag milieuvergunning

* Bramenberg 19 een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een handels- en ontwikkelingsbedrijf in ingrediënten en additieven
Aanvrager: Strik
Special Additives Nummer: WM03.1002

Het voornemen is de gevraagde vergunning te verlenen. Van de beschikking om deze vergunning te verlenen is een ontwerp opgesteld. Tot vier weken na 20 maart 2003 kunt u schriftelijk tegen een ontwerp van een beschikking bedenkingen inbrengen. Uw bedenkingen richt u aan:

Burgemeester en wethouders van Eemnes
p/a afdeling Milieu Gewest Eemland
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort.
In uw brief kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen genoemde termijn kunt u ook vragen om een gedachtewisseling over een ontwerp van een beschikking en tot het mondeling inbrengen van uw bedenkingen daartegen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken, telefoon 033 - 4609100. Bij een gedachtewisseling wordt de vergunningaanvrager eveneens uitgenodigd.

U kunt de stukken inzien bij de afdeling Milieu van het Gewest Eemland, Van Asch van Wijckstraat 11 te Amersfoort en bij de balie van de sector VROM van de gemeente Eemnes.
U kunt bellen met 033 - 4609100 als u meer informatie wilt.

Verleende APV Vergunningen

* 27 april 2003: Polderloop aan KPJ (verzonden 27 februari 2003)
* 24 mei 2003: Eemmeerloop aan Eemmeerloopcommissie (verzonden 27 februari 2003)

* 19 t/m 22 mei 2003: Avondvierdaagse 2003 aan Commissie Avondvierdaagse (verzonden 27 februari 2003)

U kunt als belanghebbende binnen zes weken na verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij mevr. Seure, tel. 035-5390687, sector ABW.