Gemeente Eindhoven

Persbericht: 18 maart 2003

Luchtkwaliteit in beeld

B&W hebben op 18 maart 2003 een rapport over de luchtkwaliteit in Eindhoven in 2001 vastgesteld. In 2001 zijn de normen voor luchtkwaliteit in de Europese regelgeving aangescherpt. Als gevolg daarvan is de luchtkwaliteit in 2001 uitgebreider onderzocht. Eindhoven overschrijdt op dit moment deze strengere normen op een aantal punten en gaat nu werken aan een plan van aanpak waarbij de knelpunten in 2010 moeten zijn opgelost.

Grenswaarden
In Eindhoven worden de normen bij twee onderzochte stoffen overschreden. Het gaat daarbij om NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof). De concentratie fijn stof is in 2001 voor het eerst bepaald. Bij stikstofdioxide gaat het niet om een verslechtering van de luchtkwaliteit, maar om een overschrijding van de nieuwe, strengere, normen. De knelpunten worden met name veroorzaakt door het wegverkeer en bevinden zich dan ook langs de A2 en A67, de gemeentelijke ontsluitingswegen, de tangent en de binnenring. Het plan van aanpak voor deze knelpunten wordt dit jaar opgesteld.

Gezondheid
Het doel van de nieuwe Europese regelgeving is om de kwaliteit van de lucht in de stedelijke omgeving te waarborgen. Door onderzoek is er steeds meer kennis over de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Daarom worden nu meer stoffen gemeten en zijn voor andere stoffen de normen scherper gesteld. De situatie in Eindhoven is vergelijkbaar met de situatie in andere grote steden.

© 2003 Gemeente Eindhoven