Socialistische Partij

12de congres

Kamer weigert veroordeling aanval te steunen

19-03-2003 * Jan Marijnissen kreeg dinsdagavond aan het slot van het Irak-debat onvoldoende steun voor zijn motie waarin een Amerikaanse aanval op Irak werd veroordeeld. Hoewel ook de PvdA pleitte tegen iedere vorm van steun aan de aanval, sloot de partij van Wouter Bos zich aan bij de rechtse meerderheid die weigerde principieel afstand te nemen van een `Alleingang'. Alleen GroenLinks deelde de opvatting van de SP dat een aanval verwerpelijk en onwettig is.

De enige winst lag in het feit dat de PvdA zich uitsprak tegen politieke en militaire steun en tegen het faciliteren van de oorlog door zogenaamde 'back fill', waarbij Nederlandse troepen Amerikanen elders zouden aflossen om hen vrij spel in Irak te geven. In antwoord op een vraag van Marijnissen maakte Wouter Bos bovendien bekend dat niets de PvdA er nog van weerhoudt deel te nemen aan de demonstratie van zaterdag op de Dam, tegen de oorlog. Vreemd genoeg weigerde de PvdA echter een SP-motie te steunen waarin een aanval van de VS werd veroordelen.

Driekwart van de Nederlanders is weliswaar tegen een aanval, maar wat de VVD en LPF betreft kan de Nederlandse regering niet ver genoeg gaan om de Amerikaanse oorlog te steunen. Het CDA geeft de indruk met het hart op dezelfde lijn te zitten, maar lijkt geremd door de formatiebesprekingen met de PvdA. Door de opheldering die Bos gaf, is de formatie in moeilijk vaarwater gekomen, maar dat is voor de SP absoluut van ondergeschikt belang. Marijnissen: "Ook wij hebben de informateur geadviseerd een Kabinet van CDA-PvdA te onderzoeken, maar nu is het natuurlijk eerste prioriteit om zoveel mogelijk mensen in het vredeskamp te krijgen. Van perikelen aan de formatietafel lig ik minder wakker dan van een vernietigende oorlog."

Niet alleen de motie van Marijnissen om de aanval te veroordelen werd door een Kamermeerderheid tegengehouden. Ook een mede door de SP ondertekende GroenLinks-motie, die de regering vroeg om bij de VS te pleiten tegen de inzet van kernwapens, haalde het niet. Marijnissen stak zijn ongerustheid hierover niet onder stoelen of banken: "Het is toch onvoorstelbaar dat we blijkbaar maar moeten aanvaarden dat de VS zich, zelfs al bij de geringste dreiging, het recht voorbehoudt om nucleaire wapens in te zetten. Ik vrees dat nog veel mensen niet beseffen hoe ernstig de situatie inmiddels is geworden. Iedereen die dit wel beseft, roep ik op met mij en tienduizenden anderen de stem te verheffen, aanstaande zaterdag om 13:00 op de Dam. Er zijn immers maar twee supermachten over: de VS en de wereldopinie, en die laatste moet nu luid en duidelijk gehoord worden."