Vereniging FME-CWM

Keywords:

Persberichten
Metalektro Profiel
Nieuws van FME-CWM brancheorganisaties
Jaarverslagen FME-CWM
Berichten en columns
Speeches van de voorzitter
Nieuwsberichten VNO-NCW


Sterke industriële sector essentieel voor herstel economiePERSBERICHT

Zoetermeer, 19 maart 2003

Juist in economisch barre tijden moet het herstel vanuit de industriële sector komen. De betekenis van de industrie voor de Nederlandse economie is ten onrechte op de achtergrond geraakt. Het is voor onze toekomstige welvaartsgroei ook essentieel dat Nederland inzet op het behoud en de ontwikkeling van hoogwaardige technologieën. Dat schrijft FME-CWM-voorzitter
drs. A. Kraaijeveld in het jaarverslag 2002 dat vandaag verschijnt.

Het belang van de industrie voor de Nederlandse economie wordt onderstreept door de volgende cijfers. De industrie neemt bijna een vijfde van het bruto nationaal product voor haar rekening. De toegevoegde waarde van de industriële activiteiten is met 60% veel groter dan de 10% van bijvoorbeeld de logistieke dienstverlening. Bovendien vindt 20% van de beroepsbevolking in de marktsector werk in de industrie. Daarbovenop zorgt de industrie voor nog eens een miljoen banen in de dienstverlenende sector.

Om een gezonde en bloeiende industriële sector te behouden maakt FME-CWM zich sterk voor een aantrekkelijk fiscaal en innovatieklimaat, betere aansluiting tussen kenniscentra en ondernemingen en meer werknemers met een technische opleiding. Concurrerende loonkostenontwikkeling en een exportinstrumentarium dat zich kan meten met dat in andere landen is eveneens een belangrijke voorwaarde.

In het jaarverslag van de Vereniging FME-CWM worden in hoofdlijnen de activiteiten beschreven die in 2002 op een breed terrein en op diverse niveaus zijn ondernomen.

U kunt het jaarverslag over 2002 hier lezen of printen.

De Vereniging FME-CWM bundelt de belangen van ruim 3.000 ondernemingen in de metaal, metaalvervangende materialen, elektrotechniek en elektronica. Gezamenlijk zijn deze bedrijven verantwoordelijk voor 55 miljard euro van het bruto binnenlands product van Nederland. Bij de lidbedrijven werken meer dan 275.000 mensen in vaste dienst en 60.000 flexwerkers. De Vereniging FME-CWM, uitgever van het blad Metalektro Profiel, is daarmee de grootste industriële ondernemingsorganisatie in Nederland.

Noot voor de reactie (