Ingezonden persbericht

Persbericht

Thuiszorg Stad Utrecht kiest voor Staffware
voor procesautomatisering en kostenbeparing

Alkmaar, 19 maart 2003 - - Thuiszorg Stad Utrecht (TSU) heeft Staffware - toonaangevend in Business Process Management (BPM) software - ingezet voor de automatisering van een tweetal administratieve processen binnen haar organisatie, te weten het mutatie- en het ziekteadministratieproces. TSU levert in de provincie Utrecht verschillende zorgdiensten zoals huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging.

Evert Mulder, directeur van Thuiszorg Stad Utrecht, stelt: "De invoering van het kwaliteitsbeleid binnen TSU heeft voor dit hele project als uitgangspunt gediend. We hebben geruime tijd geleden alle interne processen nader bekeken en beschreven, en zijn vervolgens op zoek gegaan naar een manier waarop een technische applicatie ons kon ondersteunen. Via een van onze partners zijn wij uitgekomen bij Staffware als leverancier."

"Beide processen worden nu volledig automatisch afgehandeld. Dit levert ons een aanzienlijke foutenreductie en tijdwinst op. In de praktijk betekent het tevens een reductie van de overheadkosten. Dit is essentieel voor een organisatie die volledig output-gefinancierd is; er is geen budget, wij zijn afhankelijk van wat wij omzetten. Een nieuwe werkwijze brengt altijd een aanlooptijd met zich mee, maar het heeft ons zonder meer geholpen om een slag te maken naar een moderne, optimale klantomgeving om een nog betere dienstverlening en zorg te kunnen bieden. Uit onze ervaringen tot nu toe met procesgericht werken blijkt dat dit een grote bijdrage kan leveren aan de klant- en medewerkertevredenheid. Het zorgt er tevens voor dat de maximale tijd aan zorg besteed kan worden."

Op grond van de behaalde voordelen heeft implementatiepartner Deloitte & Touche enkele maanden geleden met een aantal studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven in kaart gebracht welke andere interne processen via Staffware zouden kunnen lopen. Binnenkort start een tweede, zeer omvangrijke pilot binnen TSU waarbij het gehele zorgproces - waar ruim 800 thuiszorgmedewerkers bij betrokken zijn - door Staffware zal worden ondersteund.

"TSU is de spil in de ketenintegratie binnen de zorgsector en vervult een initiërende rol richting andere thuiszorginstellingen in Nederland. Naar aanleiding van de effecten binnen TSU is er belangstelling in de markt voor soortgelijke projecten. Zo ziet het er naar uit dat op termijn bij een van de ziekenhuizen in Utrecht een pilot van start gaat waarbij de interne processen door Staffware worden ondersteund", aldus Mulder.

Hans Kooistra, Managing Director Staffware BV: "Thuiszorg Stad Utrecht is met recht een uitstekend voorbeeld van kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen en bevestigt het belang van de juiste procesondersteuning. De nauwe samenwerking gedurende het project tussen TSU, Deloitte & Touche, de Technische Universiteit van Eindhoven en Staffware heeft zonder meer bijgedragen aan deze succesvolle implementatie."

Staffware BV, Robijnstraat 2, 1812 RB, Alkmaar
Telefoon: 072 - 5120728, http://www.staffware.com

Over Staffware
Staffware is de toonaangevende specialist in Business Process Management en heeft meer dan twee miljoen licenties bij 5.000 klantenorganisaties in het bank- en verzekeringswezen, telecom, nutsvoorziening, overheid, industrie en in de algemene dienstverlening. Staffware heeft het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, vestigingen in zestien landen, en in totaal ongeveer 350 medewerkers. De organisatie is winstgevend en schuldenvrij, genoteerd op de London Stock Exchange en wereldwijd marktleider die zich uitsluitend richt op het leveren van BPM-oplossingen.

Staffware's expertise op het gebied van BPM heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld door processen te automatiseren en beheren; de interactie tussen mensen en processen heeft dan ook altijd centraal gestaan in de organisatiefilosofie. In tegenstelling tot het merendeel van haar concurrenten heeft Staffware grondige kennis van en inzicht in de complexe interactie tussen mensen, tussen verschillende systemen, en tussen mensen en systemen, die de bedrijfsprocessen vormen.

De Staffware Process Suite levert een complete set tools voor het creëren, transformeren en stroomlijnen van in- en externe processen en taken binnen een organisatie. Met Staffware kan een onafhankelijke proceslaag worden gecreëerd die het proces en de onderliggende IT- en data-omgeving van elkaar scheidt. Hierdoor is een snelle ontwikkeling en verandering van een organisatieproces mogelijk. De Staffware Process Suite is een open oplossing en op standaarden gebaseerd. Het garandeert naadloze integratie en volledige interoperabiliteit met de bestaande IT-infrastructuren en applicaties. Nadere informatie over Staffware is beschikbaar op: www.staffware.com.

Voor redactionele informatie: Pb0303 Influx PR- Margienke Bos, Deventerstraat 81, 73322 JL Apeldoorn Telefoon: 055 -3663034, e-mail: prinflux@cs.com


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - -
INFLUX PR-/Pers- (advies) Bureau - Deventerstraat 81 - NL - 7322 JL Apeldoorn. Tel.: +31 - 55 - 366 3034 / Fax: +31 - 55 - 360 2661 / E-mail: PRInflux@cs.com Http://www.Influx-pr.com