Gemeente Alphen aan den Rijn


Verleende beschikkingen

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat er, op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2000, voorschriften zijn gesteld en ontheffingen zijn verleend voor:

* Het houden van een festiviteiten op het grasveld aan de Schelfhorst op 30 april 2003 ter gelegenheid van Koninginnedag;
* Het houden van de Vakantiekinderspelen in Zwammerdam van 9 tot en met 14 augustus 2003;

* Het houden van sport- en spelactiviteiten op 4 juni 2003 in het Europapark ter gelegenheid van de Nationale Straatspeeldag;
* Het houden van een rommelmarkt op 12 april 2003 nabij de kerk aan de Paradijslaan;

* Het houden van tweedehands verkopen in gebouw Nabij op 3 en 26 april 2003, 25 september 2003 en op 30 oktober 2003.

Kopieën van bovengenoemde beschikkingen liggen tot zes weken na publicatiedatum van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur ter inzage bij de ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein1. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld tot zes weken na verzenddatum van de beschikkingen bezwaren schriftelijk kenbaar te maken aan de burgemeester, resp. burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Publicatie weekagenda 19 maart 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 18 maart 2003 laatste wijziging