Gemeente Rotterdam

Nr. 51
19 maart 2003

Gemeentebestuur Rotterdam geeft ''Stichting Historisch Schip De Delft'' nog anderhalve maand de tijd om orde op zaken te stellen.

Na aanhoudende financiële problemen krijgt de ''Stichting Historisch Schip De Delft'' van het Rotterdamse gemeentebestuur nog anderhalve maand de tijd om een realistisch business plan op te stellen. De bouwkosten van de stichting vallen een stuk hoger uit dan eerder was begroot en er is achterstand in het bouwproces. Op zeer korte termijn is er een liquiditeitsprobleem. Door de tegenvallende bouwkosten is er onvoldoende financiële dekking om het project af te ronden.

Het stichtingsbestuur en de Rotterdamse wethouder Economie, Wim van Sluis, zijn maandag 17 maart met elkaar om de tafel gaan zitten om te praten over de financiële problemen. Die blijken groot te zijn. De bouwkosten, die de stichting in eerste instantie begrootte op 10 miljoen euro, zijn opgelopen tot 26 miljoen euro. Het schip zal niet, zoals eerder gepland, voltooid zijn in 2006, maar in 2011. De Raadscommissie Haven, Economie en Milieu is hierover woensdagochtend 19 maart door de wethouder geïnformeerd.

Het gemeentebestuur staat voor een moeilijke beslissing. De gemeente kan de subsidie stopzetten. Maar dan moet ze wel een verlies nemen van 1,4 miljoen, het bedrag dat tot nu toe heeft geïnvesteerd in het schip. Wél kan ze daarmee mogelijk een klein miljoen euro aan niet betaalde subsidie uitsparen. De wethouder heeft besloten het stichtingsbestuur nog een laatste kans te geven. Maar dan moet ze wel binnen anderhalve maand komen met een realistisch business plan. Daarin moet ze een gat dichten van 16 miljoen. Mogelijkheden die de stichting daarvoor al eerder heeft genoemd zijn bijvoorbeeld extra sponsoring, fondsenwerving en bezuiniging op bouwkosten, door kostbare onderdelen van het schip niet of goedkoper uit te voeren.

Van Sluis is zich ervan bewust dat de stichting zich in moeilijk vaarwater bevindt. Toch hoopt hij dat zij nog in staat is om binnen de gestelde termijn te komen met een plan dat zowel voor de stichting als gemeente realistisch is. ,,Ik draag het project, dat van waarde is voor economie, toerisme en onderwijs van de stad, een warm hart toe. Maar we moeten wel voorkomen - zeker onder de huidige economische omstandigheden - dat dit project een bodemloze put wordt. ''

Op basis van het nieuwe business plan van de stichting neemt het gemeentebestuur eind april 2003 een besluit tot beëindiging of voortzetting van de subsidie.

noot voor de redactie/