Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl

Nieuwe verlofspaarregeling voor rijkspersoneel

Vanaf 1 april 2003 kunnen alle personeelsleden van de sector Rijk gebruik maken van de Verlofspaarregeling rijkspersoneel. Met deze verlofspaarregeling is het mogelijk een bedrag bijeen te sparen waarmee men minimaal twee maanden en maximaal één jaar met verlof kan gaan. Het sparen kan door uit het salaris en/of de vakantieregeling een bedrag opzij te zetten of door vakantie-uren en/of tijdelijke meer gewerkte uren in te leveren.
De verlofspaarregeling is afgesproken in de CAO 2000-2001 voor de sector Rijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, als werkgever, voor de deelnemers aan de Verlofspaarregeling rijkspersoneel een overeenkomst met de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. gesloten waarbij via een speciale verlofspaarrekening met een aantrekkelijke rente gespaard kan worden. Het totale bedrag dat per kalenderjaar bijeen gespaard kan worden is gelijk aan 10 procent van het brutojaarsalaris inclusief vakantie-uitkering.


---
Persuitnodiging

Noot voor de redactie -