Gemeente Amersfoort

Website over referendum-initiatief online

datum: 18 maart 2003

Vanaf dinsdag 18 maart heeft de gemeente Amersfoort een speciale website rond het referenduminitiatief onderwijshuisvesting on-line. De site is te bezoeken via www.amersfoort.nl. Met de site wil de gemeente alle beschikbare informatie over dit onderwerp bundelen. De site bevat persberichten, publicaties uit de gemeentelijke Stadsberichten en de relevante bestuurlijke documenten. Zo is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Amersfoort 2002 - I, waarop het eventuele referendum betrekking heeft, op de site te vinden.

Links
De site heeft links naar de website van de initiatiefnemer tot het referendum, actiegroep De Basis is Boos, en naar de site waarop het gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid wordt toegelicht.

Procedure
Of het referendum rond de onderwijshuisvesting doorgaat, wordt op vrijdag 28 maart duidelijk. Dan maakt burgemeester Van Vliet-Kuiper bekend of er 5.000 geldige ondersteuningsverklaringen zijn binnengekomen. Als dat zo is, vindt het referendum naar alle waarschijnlijkheid plaats in juni.