Gemeente Amersfoort

Gemeente breidt parkeer-vergunninggebieden uit

datum: 18 maart 2003

Het college van B&W van Amersfoort heeft een plan gepresenteerd om de parkeeroverlast in de wijken Kruiskamp, Vermeer- en Bergkwartier zoveel mogelijk tegen te gaan. Betaald parkeren met een vergunning voor bewoners in een ruime schil rondom de binnenstad, moet op termijn de problemen wegnemen. Het college besloot vandaag het plan vrij te geven voor inspraak.

Plannen in het kort
De gemeenteraad wordt gevraagd per 1 januari 2004 zeven nieuwe vergunninggebieden aan te wijzen als betaald parkeergebied met vergunningen voor bewoners. In die nieuwe gebieden zijn ook de huidige B-zones opgenomen. Door de gebieden opnieuw in te delen en uit te breiden, wordt de parkeerbalans (aantal vergunningen ten opzichte van het aantal autobezitters in een zone) geoptimaliseerd. Op bijgevoegd kaartje staan de nieuwe B-zones weergegeven.

De plannen zorgen ervoor dat iedereen in de toekomstige B-zones bij een parkeerautomaat mag parkeren. Bewoners kunnen een vergunning aanschaffen en zijn daarmee vrijgesteld van betaling bij de automaten. Bezoekers van bewoners betalen wel bij de automaat maar krijgen korting. Parkeerders van buitenaf betalen een tarief dat hoger ligt dan het parkeertarief in de parkeergarages van Amersfoort. Door het gebruik van de garages te stimuleren hoopt de gemeente het aantal auto's op straat te beperken.

Het tijdstip waarop het 'betaald parkeren' wordt ingevoerd en wat de tarieven zullen zijn, is nog niet bekend. Dit wordt in het najaar van 2003 vastgesteld in de 'Verordening Parkeerbelastingen 2004'.

Kruiskamp: gefaseerde invoering
Het voorstel is om in Kruiskamp (zone B5 t/m B7) het vergunningparkeren al per 1 september 2003 in te voeren. Omdat er op dat moment nog geen parkeerautomaten staan, kunnen tot 1 januari 2004 alleen vergunninghouders hun auto parkeren. Alle andere parkeerders zijn dan in overtreding. Vanaf 1 januari 2004 wordt hier het vergunningparkeren - net als in alle andere zones - gecombineerd met betaald parkeren.
De interne organisatie (het plaatsen van automaten en het beoordelen van een enorme stroom vergunningaanvragen) maken een gefaseerde invoering wenselijk.

De geplande werkzaamheden aan het Neptunusplein (start september 2003) vormen de reden om juist dit gebied aan te wijzen voor vervroegde invoering. Zonder ingrijpen kan het werk aan de weg hier voor veel parkeeroverlast zorgen.

Terinzagelegging
Het Strategisch Plan 'Uitbreiding, herindeling en fiscalisering vergunninggebieden' ligt van woensdag 19 maart tot en met woensdag 16 april 2003 ter inzage in Stadsinformatiecentrum De Observant (Stadhuisplein 7), de wijkmeldpunten Kruiskamp (Van Assenraadstraat 2) en Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier (Woestijgerweg 3).

Inspraakavonden
De gemeente organiseert begin april voor bewoners en belanghebbenden uit de betrokken gebieden, het Bergkwartier, Vermeerkwartier en Kruiskamp, een inspraakavond.
Een reactienota wordt samen met het strategisch plan en het invoeringsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.