Gemeente Amersfoort

Mensen uit verschillende culturen vieren samen nieuwjaar

datum: 18 maart 2003

Nieuwjaar wordt niet in alle landen op dezelfde datum en met dezelfde gebruiken gevierd.
Tijdens zes culturele avonden kunnen jongeren van 15 tot 30 jaar meemaken hoe
12 verschillende culturen nieuwjaar vieren. Voor dit project 'Nieuwjaar is de Toekomst' stelt het college 30.000 euro beschikbaar. De regie en eindverantwoording is in handen van de Stichting Productiekern Amersfoort.

Rituelen, muziek en hapjes
De zes culturele avonden worden in de loop van 2003 georganiseerd. Per avond presenteren twee landen hun nieuwjaarsviering in een gevarieerd programma. Organisaties van 12 verschillende landsaarden worden uitgenodigd om hun rituelen uit te wisselen, hun hapjes te serveren en hun feestmuziek te laten horen. In workshops kunnen bijvoorbeeld specifieke gebruiken en gerechten aan bod komen. Films bieden een verdieping in de culturele achtergrond. Theater De Lieve Vrouw sluit met haar filmprogramma aan op de culturen die per avond aan bod komen. Stichting Productiekern Amersfoort betrekt ook de Kelder bij de activiteiten. Landelijk bekende bands worden ingehuurd als publiekstrekkers.

Culturele band
Van de uitgenodigde organisaties wordt een actieve inbreng verwacht. Dit vergroot de betrokkenheid. Kennismaken, uitwisselen, verrassen, interactie en uiteindelijk een podiumpresentatie smeden een culturele band tussen organisaties van diverse landsaarden. Voor deze organisaties is het opbouwen van een netwerk belangrijk. Door samen nieuwjaar te vieren kunnen zij contacten leggen. Dit biedt mogelijkheden om in de toekomst vaker samen te werken. Het project heeft niet alleen een cultureel karakter. Het draagt ook bij aan de verbetering in de omgang tussen jongeren van diverse culturen en bevordert zo de maatschappelijke integratie van allochtone jongeren. Het project richt zich op jongeren uit de hele regio. Dit sluit aan op de regionale werkwijze van allochtone organisaties.