CNV

Nederland moet snel daadkrachtig bestuurd worden

CNV en MKB-Nederland maken zich grote zorgen over de voortgang van de kabinetsformatie. Naast de groeiende internationale spanningen als gevolg van de dreigende oorlog in Irak, is sprake van een stagnerende sociaal-economische ontwikkeling in ons land. De werkloosheid neemt snel toe, de WAO is nog steeds een belangrijk probleem en er is dringend behoefte aan structurele verbeteringen van de Nederlandse economie.
In dat kader hebben CNV en MKB-Nederland vanmiddag een dringend beroep gedaan op de kabinetsonderhandelaars om op korte termijn een aantal vertrouwenwekkende stappen te zetten.

Feitelijk ontbreekt het in ons land al langer dan een jaar aan een daadkrachtig kabinet, dat op basis van een breed maatschappelijk draagvlak en in nauw overleg met sociale partners beleidslijnen uitzet gericht op economisch herstel. Dat op zich is al reden genoeg bezorgd te zijn over de politieke besturing van ons land, aldus CNV-voorzitter Terpstra en MKB-Nederland-voorzitter De Boer. Beide voorzitters hebben er bij de onderhandelende partijen op aangedrongen om het hoofd koel te houden en hun verantwoordelijkheid voor de binnenlandse ontwikkelingen op korte termijn voluit te nemen.

Voor nadere informatie
CNV, Frieda Tax, 06-51723074
MKB-Nederland, Rielèn van der Hoek, 06-11351745

19 mrt 03 17:06