Heijmans N.V.

Heijmans verleent medewerking aan onderzoek NMa

's-HERTOGENBOSCH - Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) maakt bekend dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vandaag een bedrijfsonderzoek is gestart op het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen. De NMa, na zich op een ongebruikelijke wijze toegang te hebben verschaft tot ons bedrijf, deelde mede te willen onderzoeken of er documenten aanwezig zijn die informatie kunnen geven over eventuele prijs- en
marktverdelingsafspraken in de betonbouw en de wegenbouw. Hoewel Heijmans de doelstelling van het onderzoek van het NMa niet concreet en helder genoeg geformuleerd acht, verleent zij vooralsnog haar medewerking aan het onderzoek.