Gemeente Andijk


Gem. belastingen: de tarieven

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen over 2003. Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven moet u deze belastingaanslag middels bijgevoegde acceptgiros binnen drie maanden voldoen. Op de aanslag staan alle gemeentelijke belastingen vermeld zodat u een flink bedrag in twee termijnen moet betalen. Wij bieden dan ook de mogelijkheid om het totale belastingbedrag in zes maandtermijnen van uw rekening af te schrijven. Daarvoor hoeft u alleen een groene machtigingskaart in te vullen.

Deze machtigingskaart kunt u afhalen of telefonisch opvragen bij de sector Middelen van de gemeente.

Als u al een machtiging tot automatische incasso heeft gegeven hoeft u dat uiteraard niet opnieuw te doen. De machtiging blijft geldig totdat u die zelf opzegt.

De tarieven van de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2003 zijn:
* onroerende zaakbelastingen
Tarieven: woningen niet-woningen gebruikers 2,33 3,37 eigenaren 1,87 2,70
------ ------ 4,20 6,07 De tarieven worden berekend per heffingseenheid van 2.268.
* rioolrecht (per aansluiting) 159,00

* Afvalstoffenheffing
eenpersoonshuishouden 181,00
meerpersoonshuishouden 269,00

* grafrechten
een eigen g
34,00
een eigen urnengraf 20,00
overgangsregeling 22,50
een kindergraf 20,00
een columbariumelement 6,50

* lastenverlichting
Ook in 2003 wordt de zogenaamde Zalmsnip toegepast. Dit betekent dat alle
huishoudens in onze gemeente een bedrag van 45,38 zullen ontvangen. Dit bedrag wordt op de belastingaanslag in mindering gebracht.

Voor nadere inlichtingen kunt zich wenden tot de sector Middelen op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00-12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt ook bellen;

* over betalingen (0228) 59 50 23

* over kwijtschelding (0228) 59 50 46

* over bezwaren (0228) 59 50 21

* over grafrechten, afkoop (0228) 59 50 42