Centrum Informatie en Documentatie Israël

Centrum Informatie en Documentatie Israel > Persberichten 2003

Persbericht 2003


---

Den Haag, 18 maart 2003

CIDI: "AEL schuldig aan ophitsing"

De Arabisch Europese Liga maakt zich schuldig aan een ophitsing. Dat blijkt uit de oproep die deze organisatie heeft gedaan om deel te nemen aan de landelijke demonstratie op 22 maart in Amsterdam tegen de Amerikaanse politiek inzake Irak. In deze oproep beschuldigt de AEL "de zionistische entiteit" ervan de oorlog tegen Irak te steunen. Die oorlog zal "de zionistische entiteit" (bedoeld wordt Israel) "in staat stellen het verzet tegen de bezetting te onderdrukken en de Palestijnse bevolking te verdrijven (transfer)". "De Nederlandse regering neigt ernaar de Zionistisch Angelsaksische agressie en hun neo-koloniale politiek in het Midden-Oosten te steunen", aldus de AEL. De oproep heeft de veelbetekenende titel "Vrede in het Oosten is vrede in het Westen".

Met deze oproep legt de AEL een niet bestaand verband tussen het besluit van de regering Bush om Irak aan te vallen en de politiek van Israel en Nederland. Bovendien beschuldigt de organisatie Israel van niet-bestaande plannen (transfer). Daarmee hitst de AEL doelbewust en gewetenloos de gemoederen van Arabische Nederlanders tegen Israel op. Hiermee bedreigt de organisatie zelf "de vrede in het Westen"; dat wil zeggen het in harmonie samenleven van Arabieren en Joden, althans voorzover die zionist zijn. Het CIDI spreekt de wens en de verwachting uit dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders van Arabische afkomst de vanouds goede banden met de Joodse gemeenschap niet laat verzieken door de kretelogie van de AEL.


---

(c)CIDI, 2003