Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen UR, nr 016, 19 maart 2003

Jongere laat Nederland niet verloederen

Jongeren zijn niet bang uitgevallen om er iets van te zeggen als iemand voordringt bij de kassa, een sigaret rookt in een niet-rokencoupé, of als iemand iets steelt in een winkel. Ontwikkelingshulp voor arme landen kan bovendien rekenen op een brede steun onder de jongeren. Deze conclusies presenteerde TV-presentator Lennard Booy vanmiddag na een enquête onder 1250 jongeren die de Scholierenconferentie Xperience Life! in Wageningen bezochten.

Van de 720 jongeren die de enquête invulden zou bijna 79 procent er iets van zeggen wanneer iemand in de rij voor de kassa voorkruipt. 42 procent zou een opmerking maken als ze een medereiziger zagen roken in een niet-rokencoupé (36 procent vindt het overigens geen probleem) en 47 procent zou reageren als ze iemand zagen stelen. De Wageningse cijfers liggen in de buurt van de landelijke gemiddelden (waar resp. 64, 40 en 38 procent goed gebekt is). Slechts drie procent van de geënquêteerde jongeren vindt dat je niet hoeft te helpen als je ziet dat iemand in elkaar geslagen wordt. Een blikje op straat gooien vinden jongeren niet zo⤮n kwalijke zaak. Slechts zeven procent zou er iets van zeggen, (landelijk negentien procent).

Hulp aan ontwikkelingslanden kan rekenen op grote sympathie. De economische malaise in Nederland is peanuts vergeleken bij de noden in veel ontwikkelingslanden. Ook als het ons land in economisch opzicht minder voor de wind gaat moet Nederland geld blijven geven aan ontwikkelingslanden, vindt 49 procent.

De enquêtevragen stammen uit een vragenreeks over waarden en normen uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek dat voor het eerst in 2001 werd gehouden en waarbij diverse ministeries betrokken zijn.

Vooral jongeren uit VWO-4 en 5 bezochten de derde Scholierenconferentie die dit jaar onder de titel Xperience life! de gevolgen van menselijk handelen belichtte. De scholieren konden tijdens de negentig workshops ideeën opdoen over een onderwerp voor een zgn. profielwerkstuk, waarmee zij zich aan het VWO geconfronteerd zien. De zeventig begeleidende docenten uit circa 25 scholen konden een docentenprogramma volgen. Vanuit Wageningen UR waren ca. 150 onderzoekers, docenten en workshopassistenten betrokken terwijl eveneens zo⤮n 150 studenten de organisatie logistiek bijstonden.

Nadere informatie bij VWO-campus Wageningen, tel. 0317 482610 of bij bij Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317 485003, fax 0317 484884, e-mail jac.niessen@wur.nl. Detailinformatie is te vinden op de speciale site van Xperience life! , http://www.xperiencelife.nl/