Gemeente Den Haag

2003-03-19: Scherpe daling aantal verkeersslachtoffers in Den Haag


---

Het aantal verkeersslachtoffers is in Den Haag tussen 1986 en 2002 met 46% afgenomen. Waren er in 1986 nog 2016 letselslachtoffers, in 2002 waren het er 1111. Wethouder Bruno Bruins (Verkeer): Dit is natuurlijk een spectaculaire daling, maar als het om dit soort cijfers gaat kun je nooit tevreden zijn. Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel.

Dat verkeersmaatregelen hun vruchten afwerpen, blijkt bijvoorbeeld uit de daling van het aantal bromfietsslachtoffers dat duidelijk in verband kan worden gebracht met de maatregel bromfietsers op de rijbaan. Sinds invoering van de maatregel in december 1999 is het aantal bromfietsslachtoffers in Den Haag met 35% gedaald, van 904 naar 584. Zo blijkt uit cijfers van het Verkeersveiligheidsplan 2003-2006 dat binnen enkele weken verschijnt.

De goede resultaten zijn mede veroorzaakt door het Haagse verkeersveiligheidsbeleid. Zo is het aantal 30 km zones tussen 1999 en 2002 met 47 uitgebreid, zijn er 6 gevaarlijke verkeerssituaties (black spots) heringericht, is de verkeerseducatie geïntensiveerd zoals bijvoorbeeld door het organiseren van de schoolbrengdag en de Fiets-APK, is het aantal alcoholcontroles flink uitgebreid en is er tussen 1997 en 2002 circa 10 km fietspad en 20 km fietsstrook bijgekomen. Mede daardoor heeft Den Haag van de vier grote steden in Nederland de minste slachtoffers per duizend inwoners.

Europees verkeersveiligheidscongres 20 en 21 maart Een goede reden voor Access, een netwerk van 70 Europese steden die kennis uitwisselen op het gebied van verkeersbeleid, om op 20 en 21 maart het Haagse stadhuis te verkiezen als locatie voor het congres Safety First in City Traffic. Tijdens dit tweedaags congres zullen deskundigen uit tal van Europese steden hun licht laten schijnen over dit onderwerp. Zo zal een selecte groep van verkeersdeskundigen uit onder meer Nederland, Zweden, Groot-Britannië en Italië een gevarieerd aanbod van presentaties en workshops verzorgen. Dit alles vanuit het streven van Access naar een nieuwe mobiliteitscultuur in Europa. Wethouder Bruno Bruins, die het congres opent, zegt hierover: Van Access kun je leren, want van verkeersveiligheid weet je nooit genoeg.

last update: 19-3-2003 14:41:05 ;pag.: 19118; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript