RESEARCH INTERNATIONAL

Nederland zegt: verhoging ziektekostenpremie onacceptabel

De recente premieverhoging die de ziektekostenverzekeraars hebben doorgevoerd, heeft het vertrouwen in de ziektekostenverzekeraars zelf, in de zorgsector als geheel en in de overheid geen goed gedaan. Twee op de drie Nederlanders vindt de premieverhoging namelijk onacceptabel. Daarbij denkt de gemiddelde verzekerde dit jaar 30 tot 40 procent meer voor zijn verzekering te betalen dan in 2002. Dit blijkt uit een representatieve steekproef onder 870 Nederlanders, uitgevoerd door Research International.

Op de vraag naar de oorzaken van de premieverhoging antwoordt 40 procent van de Nederlanders: de stijging van de kosten in de zorg ten gevolge van onder meer de vergrijzing. Ook de overheid die minder wil bijdragen wordt door een deel van hen (31 procent) als oorzaak aangewezen. Slechts een op de tien consumenten ziet de zorgverzekeraars als 'schuldige'.

'Wel heeft de premieverhoging nogal wat beweging in de markt veroorzaakt', vertelt onderzoeker Durk Bosma. 'Zo hebben consumenten, veel vaker dan in andere jaren het geval was, offertes aangevraagd. Bovendien is een groter aantal van hen daadwerkelijk overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.' De cijfers: van de ziekenfondsverzekerden die niet gebonden zijn, heeft eenderde prijzen vergeleken, en 13 procent één of meer offertes aangevraagd; 7 procent is naar een andere verzekeraar overgestapt. Bij de niet-gebonden particulier verzekerden, heeft een op de vier premies vergeleken, en 14 procent één of meer offertes aangevraagd. 12 Procent is daadwerkelijk geswitcht van verzekeraar.

Als we kijken naar het vertrouwen dat de Nederlander heeft in wat een nieuw kabinet kan bereiken op het gebied van de zorg, dan zien we dat driekwart denkt dat een nieuw kabinet niet in staat zal zijn om belangrijke verbeteringen in de zorg te realiseren. Met het beeld van de zorgsector is het ook niet best gesteld. Van de consumenten vindt 75 procent dat er veel geld bespaard kan worden, mits er efficiënter wordt gewerkt. Verder is slechts 7 procent van mening dat de zorgverzekeraars (als gehele sector) erg efficiënt werken.