Gemeente Ede

Edenaren kiezen nieuwe inrichting pleinen in het centrum

Eind vorig jaar spraken bijna twaalfhonderd inwoners van Ede hun voorkeur uit voor ontwerpen voor drie pleinen in Ede Centrum. Voor zowel het Marktplein, het Kerkplein als het Raadhuisplein waren drie varianten gemaakt. Stemmen kon op drie manieren: via presentatiezuilen die op verschillende locaties in Ede stonden, via de website van de gemeente Ede en via bonnen in Ede Stad. De keuzes van Edenaren voor de varianten zijn vertaald in ontwerp uitgangspunten. Het college van B. & W. nam vandaag kennis van de rapportage en informeert op korte termijn de belanghebbenden en commissie Ruimtelijke Ordening over de uitgangspunten. Hierna volgt het startsein voor de verdere uitwerking van de ontwerpen.

Kerkplein
Voor het Kerkplein is 63% van de stemmen gegaan naar variant 3: Kerk op bordes. Bij dit ontwerp staat de kerk op een kleine verhoging. Het bordes is zowel de voorruimte van de kerk, als gebruiksruimte voor het winkelend publiek. Het Kerkplein wordt een intiem plein langs de Grotestraat, een stenige ruimte waarin stad en kerk samenkomen.

Raadhuisplein
Het Raadhuisplein wordt een groene ruimte die een verbinding legt tussen winkelcentrum en het groene buitengebied. Uitgangspunt voor de vormgeving is variant 2: Trapakkers. Voor deze variant heeft 58% gekozen. Het gaat om een ontwerp waarin ook de omgeving van de vijver aan de oostzijde van de Raadhuisstraat wordt betrokken. Het basis concept voor de pleinruimte is een groen grondvlak met hoogteverschillen naar het omliggende landschap.

Marktplein
Voor het Marktplein heeft geen van de drie varianten een absolute meerderheid van de stemmen gekregen. De gemeente denkt daarom aan een combinatie van variant 2: groen transparant frame (35% van de stemmen) en variant 3: massieve boombakken (42% van de stemmen). Het Marktplein wordt een functionele ruimte voor de markt. Winkelen, verkeer langs het plein en zoveel mogelijk groene wanden geven het plein buiten de markttijden sfeer en levendigheid.
De weekmarkt is vanwege werkzaamheden op het Marktplein sinds eind september 2002 tijdelijk verplaatst naar het Raadhuisplein. Deze alternatieve locatie ervaren veel ondernemers en bezoekers positief. Als voordeel noemen zij de aansluiting op het winkelgebied, de opstelling van de kramen, de nabij gelegen parkeergarage en de aanwezigheid van bomen.
De nieuwe uitgangspunten voor de inrichting van het Marktplein zorgen ervoor dat straks op deze locatie ook korte blokken met kramen, brede voetpaden en goede zichtlijnen komen. Bij de herinrichting van marktplein plant de gemeente meerdere bomen, waardoor de markt een groen karakter krijgt. Onder de markt komt een parkeergarage met ruimte voor 450 autos. De markt gaat waarschijnlijk in het voorjaar 2005 weer terug naar zn oorspronkelijke locatie.

Vervolg
De ontwerp uitgangspunten worden definitief door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld nadat de commissie RO en direct belanghebbenden zijn geïnformeerd. Daarna wordt allereerst het ontwerpproces voor het Marktplein gestart, omdat dit plein gelijktijdig met de opening van de winkels in de nieuwe Hof van Gelderland klaar moet zijn. Vervolgens worden de ontwerpen voor het Kerkplein en het Raadhuisplein uitgewerkt.
OKRA landschapsarchitecten maakt de ontwerpen voor de drie pleinen. Bij het ontwerpen van de (her)inrichting van de Markt wordt, volgens het beeldplan Ede Centrum, Arno van de Mark als beeldend kunstenaar ingeschakeld.