Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 19 maart 2003

INSPRAAK RECONSTRUCTIE EN RIOOLVERVANGING ST. JOZEFPLEIN

De riolering in het gedeelte van het St. Jozefplein tussen de Fleskensstraat en de Deelenstraat zal na de zomervakantie worden vervangen.Tegelijkertijd wordt de straat heringericht. Eerder werd een voorstel afgewezen om het betreffende gedeelte van de straat voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Er zijn daarom 2 nieuwe ontwerpen uitgewerkt. De nieuwe plannen liggen in het kader van de inspraakprocedure vanaf 20 maart aanstaande gedurende 4 weken ter inzage. In deze periode wordt er ook een inspraakavond gehouden.

DE PLANNEN
Aanleiding voor de reconstructieplannen is het verzoek van de ouderraad van de school De Windroos om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Aangezien het eerdere voorstel werd afgewezen, zijn
2 nieuwe ontwerpen uitgewerkt. In beide varianten blijft de verbinding voor gemotoriseerd verkeer open.

In variant 2 is de rijbaan versmald tot 5 meter, terwijl bij de kruisingen met de Fleskensstraat en de Deelenstraat een plateau is aangebracht. Verder komt er ter hoogte van de uitgang van de school een brede drempel met een attentieverhogend zebrapad. Het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid van 10 naar 18.

Variant 3 betreft een erfregeling. Volgens de eisen voor een erf, wordt het gehele gebied op 1 niveau aangelegd en vervalt het trottoir. Bij de kruising met de Fleskensstraat en de Deelenstraat worden uitritconstructies aangebracht. Daarnaast zijn 2 drempels en twee asverspringingen toegevoegd om een snelheid van 15 km/uur min of meer fysiek af te dwingen. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid tot 20.

PLANNEN TER INZAGE
Van donderdag 20 maart t/m woensdag 16 april aanstaande liggen de plannen tijdens kantooruren ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Hofstraat 4. Iedereen kan hierover mondeling of schriftelijk zijn zienswijzen naar voren brengen.

INSPRAAKAVOND
Op maandag 7 april aanstaande vindt er een inspraakavond plaats over de reconstructieplannen. De avond wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Hofstraat 4 en begint om 19.30 uur. Wethouder Maasakkers zal de avond voorzitten.

Belangstellenden dienen zich vooraf persoonlijk of telefonisch aan te melden bij de receptie van het gemeentehuis, telefoon 2893893.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Janssen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893939.