Gemeente Roggel en Neer

17/02/2003
De raad vergadert op woensdag 19 maart
De openbare vergadering is om 19.30 uur in het gemeentehuis te Roggel

De agenda is op dit moment nog in concept en wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst. Voor vragen hierover of voor grebruikmaking van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffier John Lommen, tel. 0475 - 499 544.