Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland

/// // // // /// // // // // // //EMBARGO TOT WEEK 11// // // // // // // // ///

/// // // // /// // // // // // //EMBARGO TOT WEEK 11// // // // // // // // ///

PERSBERICHT

Apeldooorn, 10 maart 2003

Onderwerp: Duitse en Nederlandse politie, brandweer en ambulancedienst in grensgebied samen in actie.

Een bankoverval met gijzelingsrit in het grensgebied, een enorme brand met gewonden waarbij Duitse en Nederlandse brandweer en ambulance-dienst elkaar behulpzaam zijn of een omvangrijke ordeverstoring, waar-bij grootschalige ME-inzet geboden is .......fictie of realiteit ?

Op 19 en 20 maart 2003 worden de Duitse en Nederlandse politie, brandweer en ambulancedienst (*deelnemers zie verder in het bericht) gezamenlijk ingezet om tijdens drie grensoverschrijdende oefeningen de samenwerking te oefenen. Vorig jaar juni werden de oefeningen op een afgesloten vliegveld gehouden, deze tweedaagse oefening vindt in het grensgebied op de openbare weg en in de bossen plaats en zal dan ook veel realistischer zijn.

Tijdens de oefening wordt niet alleen gekeken naar de inzet van de drie operationele hulpverleningsdiensten, maar wordt ook het functioneren van de meldkamers in beide landen, het samenspel van de deelnemende partijen en de inzet en mogelijkheden van de communicatiemiddelen in het grensgebied getest.

Op 19 maart wordt er 's middags bij de grensovergang Hemden/Aalten geoefend. De grens zal enige tijd gesloten zijn en de drie deelnemende partijen vragen begrip voor deze overlast en verzoeken bestuurders die middag deze grens-overgang te mijden. De volgende ochtend wordt in het bosgebied aan de Vredenseweg in Winterswijk geoefend. Omwonenden van beide lokaties worden zoveel mogelijk middels een schrijven op de hoogte gesteld van de eventuele overlast.

Niet alleen leidinggevenden van de deelnemende organisaties volgen de twee-daagse oefening met grote belangstelling, ook de Euregio en Ministeries van beide landen hebben interesse in het verloop.

* Van Nederlandse zijde worden medewerkers van de Mobiele Eenheid van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden, de brandweer - en ambulancedienst Achterhoek ingezet. De Duitse deelname bestaat uit de Kreispolizei Borken, de Mobiele Eenheid van de regio Gelsenkirchen en de brandweer Oeding en ambulancedienst uit Borken.

Einde bericht

N.B. Bericht voor de media: Wilt u één van de volgende onderdelen bijwonen, dan kunt u zich bij Anton de Ronde (055 - 5482050) aanmelden.

1. 19 maart 2003 09.00 - 11.30 uur welkomstwoord door Landrat Gerd Wiesman + start oefening in de Mehrzweckhalle, Winterswijkerstrasse in Südlohn-Oeding. De oefening: er is een grote brand bij een bedrijf, de inzet van brandweer en ambulances + de afzetting van het gebied door ME en het optreden tegen "lastige" toeschouwers.

2. 19 maart 2003 14.15 - 16.30 uur Inzet van de ME en Ambulancedienst bij een confrontatie tussen voetbalfans op de grensovergang Hemden/Aalten.

3. donderdag 20 maart tussen 09.30 en 11.30 uur. Na een dodelijk verkeersongeval vlucht de bestuurder naar Nederland, veroorzaakt nog een aanrijding en zoekt z'n toevlucht in een bosgebied. Hier wordt de ME van beide landen ingezet.

//////////////////////////////////////EMBARGO TOT WEEK 11////////////////////////////////

---- --