Ingezonden persbericht-Persbericht

CDA houdt voor de tweede keer een spreekuur

Op 19 maart zal Vice- fractievoorzitter van het CDA Alaattin Erdal zijn tweede spreekuur houden voor de Rotterdammers. Het eerste spreekuur werd op 5 maart j.l. gehouden. Dit is het eerste spreekuur in de reeks van drie geweest, die bedoeld is voor mensen die Alaattin Erdal als volksvertegenwoordiger willen raadplegen over verschillende zaken. Dit kan op gebied van Haven Economie en Milieu, Onderwijs, Sociale zaken en Sociale Integratie. Het CDA is al geruime tijd bezig met het organiseren van hoorzittingen, bijeenkomsten en het consulteren van de stad, naast deze activiteiten heeft Erdal het initiatief genomen om burgers via de telefoon en mail nog actiever op te zoeken. Zo wil Erdal een meer transparante relatie onderhouden met de bewoners van Rotterdam. Wilt u de heer Erdal spreken dan kunt u hem tijdens de spreekuren bezoeken op de fractiekamer, Coolsingel 40, kamer 1, met hem bellen via 010 417 2134 of mailen naar cda@stadhuis.rotterdam.nl

De volgende spreekuren zullen worden gehouden op:

19 maart 2003 van 19.00 uur tot 20.00 uur

2 april 2003 van 13.00 uur tot 14.00 uur

Rotterdam, 12 maart 2003

noot voor de redactie/

Ingezonden persbericht