Agenda Provinciale Staten Provincie Limburg

Vergadering 19 maart 2003

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen
Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten op 13 december 2002 en 7 februari 2003.

4. Ingekomen stukken

5. Onderzoek geloofsbrieven
Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van Provinciale Staten.

6. Afscheid statenleden

7. Sluiting
12-3-2003 16:54