Ingezonden persbericht


DOEL 2020

---
Provincieraad oordeelt morgen 19 maart over toekomst van Doel.

Doel 2020 wil provinciebestuur in gebreke stellen.

Morgen komt de provincieraad van Oost-Vlaanderen bij elkaar om zich uit te spreken over de toekomst van Doel als woonkern binnen de provincie. De dubbelzinnigheid die het provinciebestuur daarbij hanteert is voor Doel 2020 onaanvaardbaar. Tot nader order is Doel een woonkern. Dat blijkt ontegensprekelijk uit het (door de Raad van State) herstelde gewestplan. Er is geen enkele reden waarom de Oost-Vlaamse provincieraad zou anticiperen op plannen van de Antwerpse havenadministratie. Bovendien kan het dorp een antwoord bieden op de acute woningnood in de regio. De interesse van voornamelijk jonge gezinnen om te komen wonen in Doel spreekt op dat gebied boekdelen.

Om die redenen heeft Doel 2020 haar raadslieden opdracht gegeven het provinciebestuur te waarschuwen. Het provinciebestuur dient de belangen van zijn bewoners te behartigen. Iets wat in deze niet, of in onvoldoende mate, gebeurt. Mocht Doel niet als woonkern erkend worden door de provincieraad volgt onvermijdelijk een ingebrekestelling van het provinciebestuur.

Volgt hierna de brief aan de Gouverneur, de leden van de Bestendige Deputatie en alle provincieraadsleden.

Met dank voor opname,
Namens Doel 2020,
Jan Creve
tel. 03/773.28.33