FNV

FNV: Aanpak personeelsbeleid minderheden werkt averechts

Het personeelsbeleid voor etnische minderheden is eenzijdig en te veel gericht op het aannemen van mensen. Vasthouden en promotie krijgen onvoldoende aandacht waardoor de nieuwe werknemers al na korte tijd weer buiten staan. Dit is de voornaamste conclusie uit de brochure 'Perspectief op werk, werk met perspectief - over allochtonen op de arbeidsmarkt' die de FNV vandaag presenteert op haar Landelijke dag Etnische Minderheden.

Het accent ligt op het bevorderen van de instroom van etnische minderheden. Voor behoud en doorstroom hebben bedrijven minder of te laat oog. Hierdoor werken allochtonen vaak onder hun niveau. Met een beleid dat structureel is en het hele traject in oogschouw neemt is een beter resultaat te halen, aldus de FNV. Activiteiten zijn nog te vaak eenmalig en versnipperd.

Draagvlak creëren, het voeren van een gedragscode en een actief loopbaanbeleid zijn belangrijke factoren voor het behouden van werknemers. 'Zorg dat het beleid - zoals begeleiding op het werk en loopbaanbeleid - alle werknemers ten goede komt, dan werkt dat ook in het voordeel van allochtonen', is de boodschap van de bezochte bedrijven.

De inspanningen van bedrijven en instellingen om allochtone werknemers in dienst te nemen zijn na de komst van de Wet Samen in 1998 sterk toegenomen. Dit resulteerde in vermindering van het werkloosheidspercentage onder allochtone werknemers van 27 procent werklozen in 1995 naar 9 procent in 2001. De huidige economische situatie vormt een bedreiging voor de vele werknemers uit etnische minderheden die een flexibel contract hebben en is een van de oorzaken dat de werkloosheid onder deze groep weer terug is op het niveau van 2000 (10 procent). Doelgerichte werving, aanvullende of nieuwe opleidingen blijven dan ook belangrijk om de instroom op peil te houden en te bevorderen.

De brochure - geschreven door Stella Braam en Lucy Sosa - bevat 15 praktijkvoorbeelden van effectief beleid. Een checklist met tips moet bestuurders, kaderleden, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden en OR-en helpen de instroom, behoud en doorstroom te bevorderen.