Regering.nl

22 mrt 2003
KABINET EN ORGANISATIES: DIALOOG VOORTZETTEN

Minister-president Balkenende, minister Remkes (BZK) en minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) hebben zaterdag overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Irakese, Turkse en Marokkaanse organisaties over de oorlog in Irak.

Afgesproken is dat het kabinet en de organisaties zich gezamenlijk zullen inzetten voor een vreedzame samenleving en zij doen een beroep op iedereen in ons land hieraan een bijdrage te leveren. Ook hebben zij het belang van voortzetting van de dialoog onderstreept.

Het kabinet wil met deze bijeenkomsten begrip tonen voor gevoelens van zorg en de onrust bij grote groepen minderheden, en bezien hoe gezamenlijk een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de goede verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen in Nederland.

In de bijeenkomsten is het kabinetstandpunt nader toegelicht. Het kabinet is van mening dat het bij de oorlog in Irak gaat om de internationale rechtsorde en herstel van de mensenrechten en democratie in Irak. Alle gespreksdeelnemers waren het erover eens dat hier geen sprake is van een godsdienstoorlog.

De organisaties hebben naar voren gebracht hoe zij de nu ontstane situatie beoordelen. Het kabinet en de maatschappelijke organisaties vinden dat de gevolgen van een eventueel internationaal conflict, het vreedzaam samenleven van burgers van uiteenlopende afkomst in ons land niet mogen verstoren.

Bron: Persbericht Rijksvoorlichtingsdienst

Dossiers
Dossier Irak