Ingezonden persbericht


Persbericht

Nieuwe landelijke demonstratie tegen de oorlog in Irak op zaterdag 22 maart in Amsterdam.

Na het grote succes van de landelijke demonstratie tegen de dreigende oorlog in Irak organiseert het Landelijk Platform tegen de Nieuwe Oorlog op zaterdag 22 maart een nieuwe landelijke demonstratie in Amsterdam.

Op vrijdag 7 maart presenteert Blix in de Veiligheidsraad de bevindingen van de wapeninspecteurs. Het conflict heeft zich de afgelopen weken duidelijk toegespitst, waarbij zich twee tendensen in de internationale discussie rond Irak aftekenen. Aan de ene kant staan de Verenigde Staten, Groot-Brittannik en hun bondgenoten die een oorlog als onvermijdelijk zien en zo spoedig mogelijk militair willen ingrijpen, terwijl aan de andere kant Frankrijk, Duitsland, Rusland en China en vele andere landen de wapeninspecteurs meer tijd willen geven ten einde een oorlog te voorkomen. Het standpunt van de Nederlandse demissionaire regering gaat eerder in de richting van het Amerikaanse dan het Frans-Duitse.

Het platform tegen de Nieuwe Oorlog keurt een oorlog tegen Irak af. Het platform ziet de inzet van militair geweld in het Midden-Oosten als een groot gevaar, zowel voor de burgers van Irak die al jaren lijden onder het dictatoriale regime van Saddam Hussein en de internationale sancties, als ook voor het hele Midden-Oosten en de rest van de wereld. De demonstratie is in de eerste plaats bedoeld om de Nederlandse regering te bewegen in de richting van een geweldloze oplossing van het conflict. De demonstratie is een uiting van de meerderheid van het Nederlandse volk dat geen oorlog in Irak wil.

Niet ter publicatie!