Ingezonden persbericht


Steunpunt Minderheden Overijssel
expertisecentrum voor multiculturele ontwikkeling

Persbericht, 19 maart 2003.

Allochtone en autochtone vrouwen ontmoeten elkaar
Op zaterdag 22 maart wordt het project Dubbelportret afgesloten. Dit project startte in 2002 en had tot doel allochtone en autochtone vrouwen in Overijssel met elkaar in contact te brengen. Er zijn multiculturele ontmoetingen georganiseerd tussen vrouwen in de gemeenten: Enschede, Harderwijk, Raalte, Rijssen/Hellendoorn en Steenwijk. Iedere middag was verschillend en kende een eigen programma. Tijdens de bijeenkomsten werd kennis genomen van elkaars achtergrond en cultuur. Doel van de bijeenkomsten was tevens het stimuleren van netwerken waarbij vrouwen uit verschillende culturen en vanuit verschillende organisaties elkaar leren kennen en gaan samenwerken.

Aanbieden handleiding
Tijdens de bijeenkomst op zaterdag 22 maart wordt het project Dubbelportret afgesloten met Nijverdal. Tijdens deze dag wisselen de werkgroepen uit de verschillende gemeenten hun ervaringen uit. Tevens zijn deze ervaringen verwerkt in een handleiding voor het organiseren van dit soort bijeenkomsten, dat die dag wordt gepresenteerd. Er worden honderd deelnemers verwacht.

Dagvoorzitter: Selma Süslüoðlo, projectmedewerkster Steunpunt Minderheden Overijssel

10.00 uur Ontvangst
10.15 uur Zingen met Anouk Muis
10.45 uur Opening door Annie Scholtens-Kooistra, voorzitter Werkgroep Educatie van de Overijsselse Vrouwen Raad 11.00 uur Ervaringen met ontmoetingsbijeenkomsten in Enschede en Steenwijk door Adrie van Nieuwenhuizen, projectmedewerkster Servicecentrum Vrijwilligerswerk Overijssel 11.20 uur Groepsgesprekken over omgaan met vooroordelen 12.20 uur Lunch
13.15 uur Ervaringen met ontmoetingsbijeenkomsten in Rijssen en Hardenberg 13.30 uur Toneelgroep 'Ayna' over Nieuwkomers in Overijssel 14.00 uur Ervaringen met ontmoetingsbijeenkomsten in Raalte 14.15 uur Mevrouw Gülay Ersoy over leven als allochtoon in Nederland 14.45 uur Presentatie handleiding
15.00 uur Sluiting


Organisatie van het project was in handen van de Overijsselse Vrouwen Raad, Servicecentrum Vrijwilligerswerk Overijssel en het Steunpunt Minderheden Overijssel


Plaats en tijd:
Zaterdag 22 maart in het Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal.